CÁC CHUYÊN ĐỀ ÔN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN

I, CHUYÊN ĐỀ CĂN BẬC HAI

1, Tìm điều kiện xác định ( ĐKXĐ) của căn bậc hai: https://hocvathi.info/tim-dieu-kien-xac-dinh-cua-can-thuc-bac-hai/

2, Thu gọn, rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai: https://hocvathi.info/rut-gon-bieu-thuc-chua-can-bac-hai/ 

Các bài học tiếp theo đang tiếp tục được cập nhật

II, CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ y=ax+b

Bài học đang được cập nhật

III, CHUYÊN ĐỀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH

1, Chọn cách giải hệ PT bậc nhất 2 ẩn sao cho nhanh và hợp lí nhất: https://hocvathi.info/on-thi-vao-10-mo-toan-cd-he-pt-giai-he-pt-bac-nhat-2-an/

2, Bài tập về viết PT đường thẳng: https://hocvathi.info/viet-phuong-trinh-duong-thang/

3, Bài toán về vị trí của hai đường thẳng: https://hocvathi.info/bai-toan-ve-vi-tri-cua-hai-duong-thang/

4, Tìm m để hệ PT bậc nhất 2 ẩn có nghiệm thỏa mãn ĐK nào đó: https://hocvathi.info/tim-m-de-he-phuong-trinh-co-nghiem-thoa-man-dieu-kien-nao-do/

5, Giải bài toán bằng cách lập hệ PT: https://hocvathi.info/giai-bai-toan-bang-cach-lap-he-phuong-trinh/

6, Bài toán về chu vi, diện tích liên quan đến đt d: https://hocvathi.info/duong-thang-d-va-bai-toan-ve-chu-vi-dien-tich-khoang-cach/

IV, CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI

1, Lựa chọn cách giải phương trình bậc 2 sao cho nhanh và hợp lí nhất. Kích vào link https://hocvathi.info/chon-cach-giai-phuong-trinh-bac-hai-mot-cach-hop-li-nhat/ để theo dõi bài học và làm bài tập vận dụng.

2, Các loại phương trình quy về phương trình bậc 2 và cách giải: https://hocvathi.info/giai-phuong-trinh-quy-ve-phuong-trinh-bac-2/
3, Tính biểu thức về nghiệm của phương trình bậc 2: https://hocvathi.info/tinh-bieu-thuc-ve-nghiem-cua-phuong-trinh-bac-2/
4, Tìm hai số biết tổng và tích, biết hiệu và tích: https://hocvathi.info/on-thi-vao-10-mon-toan-tim-hai-so-biet-tong-va-tich-hieu-va-tich/
5, Giải bài toán bằng cách lập phương trình bậc 2: https://hocvathi.info/giai-bai-toan-bang-cach-lap-pt-bac-2/
6, Chứng minh PT bậc 2 có nghiệm, vô nghiệm: https://hocvathi.info/chung-minh-pt-bac-2-co-nghiem-vo-nghiem-voi-moi-m/
7, Tìm tham số m để PT bậc 2 có nghiệm, vô nghiệm: https://hocvathi.info/tim-tham-so-m-de-pt-bac-2-co-nghiem-vo-nghiem-co-nghiem-kep-co-hai-nghiem-phan-biet/
8, Tìm tham số m để PT bậc 2 có nghiệm thỏa mãn điều kiện nào đó: https://hocvathi.info/tim-m-de-pt-bac-2-co-nghiem-thoa-man-dk-nao-do/
9, Các vấn đề giữa parabol (P) và đường thẳng (d): https://hocvathi.info/mot-so-bai-toan-ve-parabol-p-va-duong-thang-d/
10, Tìm tham số m để PT trùng phương có 2 nghiệm, 3 nghiệm, 4 nghiệm: https://hocvathi.info/bai-toan-ve-so-nghiem-cua-phuong-trinh-trung-phuong-pt-bac-3/

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *