Các dạng bài tập ôn tập Toán lớp 5.

Dưới đây là các đường link về các bài học môn Toán lớp 5. Các bài học này được dùng cho học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, ôn luyện thi chuyển cấp  lớp 5 lên lớp 6. Trong mỗi đường link có video hướng dẫn về lý thuyết, có bài tập vận dụng đánh giá đúng/sai, đánh giá điểm cho mỗi câu và cho cả bài học.

1, Quy đồng mẫu số các phân số: Nhấn vào ảnh bên dưới để xem bài học và làm bài tập vận dụng.

2, So sánh phân số: Nhấn vào ảnh bên dưới để xem bài học và làm bài tập vận dụng.

3, Thực hiện phép tính: Nhấn vào ảnh bên dưới để xem bài học và làm bài tập vận dụng.

4, Tỉ số phần trăm: Nhấn vào ảnh bên dưới để xem bài học và làm bài tập vận dụng.

5, Giải bài toán tìm x: Nhấn vào ảnh bên dưới để xem bài học và làm bài tập vận dụng.

6, Đổi đơn vị đo độ dài: Nhấn vào ảnh bên dưới để xem bài học và làm bài tập vận dụng.

7, Đổi đơn vị đo diện tích: Nhấn vào ảnh bên dưới để xem bài học và làm bài tập vận dụng.

8, Luyện tập theo đề thi: Nhấn vào ảnh bên dưới để xem bài học và làm bài tập vận dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *