TÍCH (-3).(-5)=?; 16:(-8)=? CÁCH TÍNH NHÂN, CHIA HAI SỐ NGUYÊN

I, Để nhân hai số nguyên ta thực hiện theo quy tắc sau:

1, Nhân hai giá trị tuyệt đối của hai số.

2, Đặt dấu trước kết quả theo quy tắc dấu như sau: Hai số cùng dấu có tích là số dương, hai số trái dấu có tích là số âm.

( ở lớp 6, dấu của phép nhân là dấu chấm “.” thay cho dấu nhân “x” ở tiểu học để biểu thức dễ nhìn hơn).

Ví dụ:

Phép nhân

Dấu của tích

a, 3 . 5 = 15

+ . + = +

b, (– 8) . (– 3) = 24

– . – = +

c, (– 4) . 5 = – 20

– . + = –

d, 6 . (– 7)= – 42

+ . – = –

 

II, Tương tự như vậy cho phép chia:

Hai số cùng dấu có thương là số dương, hai số trái dấu có thương là số âm.

Ví dụ:

Phép chia

Dấu của thương

a, 15 : 5 = 3

+ : + = +

b, (– 28) . (– 4) = 7

– : – = +

c, (– 24) . 12 = – 2

– : + = –

d, 56 . (– 7)= – 8

+ : – = –

KÍCH VÀO CÂU HỎI DƯỚI ĐÂY ĐỂ LUYỆN TẬP PHÉP NHÂN, CHIA HAI SỐ NGUYÊN

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *