TOÁN LỚP 6: QUY TẮC CHUYỂN VẾ. CÔNG CỤ ĐỂ GIẢI BÀI TOÁN TÌM X

Giải bài toán tìm số nguyên x biết x–2=3+(–8) như thế nào?

I, Quy tắc chuyển vế: Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó. Dấu cộng “+” đổi thành dấu trừ “–”, dấu trừ “–” đổi thành dấu cộng “+”.

Ví dụ 1:

x–2=3

x=3+2

 

 

 

 

( chuyển số hạng –2 

 từ vế trái sang vế phải,

đổi dấu –2 thành +2)

Ví dụ 2:

x+5=7

x=7–5

 

 

 

 

( chuyển số hạng 5

từ vế trái sang vế phải,

đổi dấu +5 thành –5)

 

Một số lưu ý khi sử dụng quy tắc chuyển vế:

– Xác định rõ ba vấn đề: 1, Chuyển số hạng nào;

                                        2, Chuyển từ vế nào sang vế nào;

                                        3, Đổi dấu số hạng đó thành dấu gì.

– Chỉ đổi dấu số hạng chuyển vế, còn các số hạng khác không chuyển vế thì không được được đổi dấu.

II, Để giải bài toán tìm x, ta thực hiện các bước như sau:

Bước 1: tính toán thu gọn những chỗ có thể

Bước 2: Chuyển vế sao cho, vế trái chỉ có các số hạng chứa x, vế phải chỉ còn các số cụ thể.

Bước 3: Tính toán, thu gọn, tìm x, đối chiếu điều kiện( nếu có) và trả lời.

Ví dụ 1: Tìm x thuộc Z biết

x–2=3+(–8)

x–2= –5

x= –5+2

x= –3( thỏa mãn x thuộc Z)

Vậy x= –3.

 

Tính toán 3+(–8)= –5

Chuyển –2 từ vế trái sang vế phải, đổi dấu –2 thành +2

Kiểm tra x có thuộc Z

Trả lời

Ví dụ 2: Tìm x thuộc Z biết

x+5=7–18–x

x+5= –11–x

x+5+x= –11             

x+x= –11–5

 

2x= –16

x= –8( tmãn x thuộc Z)

Vậy x= –3.

 

Tính toán 7–18=–11

Chuyển –x từ vế phải sang vế trái, đổi dấu –x thành + x

Chuyển +5 từ vế trái sang vế phải, đổi dấu +5 thành –5;

Tính toán x+x=2x; –11–5= –16

Tính x= –16:2= –8. Kiểm tra x có thuộc Z

 

Trả lời

KÍCH VÀO CÂU HỎI ĐỂ LUYỆN TẬP BÀI TOÁN TÌM X

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *