VIẾT PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG

Viết PT đường thẳng đi qua hai điểm, đi qua một điểm và biết hệ số góc, đi qua một điểm và song song với đường thẳng đã cho, đi qua một điểm và vuông góc với đường thẳng đã cho.
THEO DÕI BÀI HỌC VỀ CÁCH VIẾT PT ĐƯỜNG THẲNG DƯỚI ĐÂY
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *