XÁC ĐỊNH KHỐI THI, NGÀNH HỌC, TRƯỜNG THI ĐẠI HỌC

          Trước mỗi mùa tuyển sinh, các em học sinh lớp 12 và các bậc phụ huynh phải cân não xem học ngành gì, thi vào trường nào cho phù hợp. Sau đây xin giới thiệu với các em học sinh và các bậc phụ huynh những thông tin về khối thi, ngành học, trường đại học với các ngành học tương ứng.

STT Nội dung Địa chỉ
1 5 nguyên tắc chọn ngành học, chọn trường thi đại học Kích vào đây để xem
2 Danh sách các khối thi đại học Kích vào đây để xem
3 Các ngành học có khối A, các trường ĐH thi khối A Kích vào đây để xem
4 Các ngành học có khối B, các trường ĐH thi khối B Kích vào đây để xem
5 Các ngành học có khối C, các trường ĐH thi khối C Kích vào đây để xem
6 Các ngành học có khối D, các trường ĐH thi khối D Kích vào đây để xem
7 Các ngành học có khối H, các trường ĐH thi khối H Kích vào đây để xem
8 Các ngành học có khối K, các trường ĐH thi khối K Kích vào đây để xem
9 Các ngành học có khối M, các trường ĐH thi khối M Kích vào đây để xem
10 Các ngành học có khối N, các trường ĐH thi khối N Kích vào đây để xem
11 Các ngành học có khối R S, các trường ĐH thi khối R S Kích vào đây để xem
12 Các ngành học có khối T, các trường ĐH thi khối T Kích vào đây để xem
13 Các ngành học có khối V, các trường ĐH thi khối V Kích vào đây để xem

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *